Смоляк Володимир Вікторович

Викладач ВНТУ

Публікації

Інші (1)

1. Методичні вказівки до виконання графічної частини курсового проекту в програмі ArchiCAD 10 з дисципліни “Архітектура будівель та споруд” для студентів напряму підготовки 6.060101“Будівництво” [Текст] / уклад. : [В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, В. В. Смоляк]. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 33 с.

Дисертації (1)

1. Смоляк В. В. Формування народного житлового будівництва Східного Поділля в ХХ столітті [Текст] : дис. канд. архітектури : 18.00.0 / Володимир Вікторович Смоляк ; М-во освіти і науки України ; Національний університет "Львівська політехніка". – Захищена 12.12.2008. - Вінниця, 2008. – 197 с. - Бібліог. : с. 172-180 (114 назв).

Монографії (2)

1. Смоляк В. В., Хороша О. І., Субін-Кожевнікова А. С., Козинюк Н. В. Народне зодчество на Вінниччині: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2020. – 136 с.
2. Смоляк В. В. Розвиток народного житла на Східному Поділлі в період кінця ХІХ - середини ХХ ст. : монографія / В. В. Смоляк, О. Е. Тимошенко. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 112 с.

Навчальні посібники (1)

1. Архітектура будівель і споруд (спецкурс, курсове проектування, основи світлофізики) [Текст] : навчальний посібник / В. В. Смоляк, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, Н. В. Козинюк. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 84 с.

Реферати (1)

1. Смоляк В. В. Формування народного житлового будівництва Східного Поділля в ХХ столітті [Текст] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.0 / Володимир Вікторович Смоляк ; М-во освіти і науки України ; Національний університет "Львівська політехніка". – Вінниця, 2008. – 20 с. : іл., табл., граф., формули, схеми. – Бібліогр. : с. 16–17 (12 назв).

Статті (23)

1. Смоляк В. В. , Субін-Кожевнікова А. С. ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ М. ВІННИЦІ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ – XX СТОЛІТЬ
2. Смоляк В. В. , Субін-Кожевнікова А. С. ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНЕ ДОСЛІДЖЕНЯ БУДІВЛІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. К. А. ТІМІРЯЗЄВА
3. Смоляк В. В. Дослідження пам`ятки архітектури на Вінничині – садиби Ланге. [Текст] / В. В. Смоляк, М. Ю. Білоус // Праці Центру пам`яткознавства. – Київ, 2014. – № 25. - С. 70–73.
4. Смоляк В. В. Сучасні тенденції формування комфорту садибного житла в Україні [Текст] / В. В. Смоляк, Д. В. Шевчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 1. - С. 116-120.
5. Смоляк В. В. Дослідження особливостей пам`яток архітектури м. Вінниці, на прикладі будівлі міської думи архітектора Г. Г. Артинова [Текст] / В. В. Смоляк, А. С. Субін-Кожевнікова // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 2. - С. 139-145.
6. Смоляк В. В. Пам`ятка архітектури хіх ст. – палац в с.м.т. дашів іллінецького району вінницької області [Текст] / В. В. Смоляк, О. І. Хороша // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 2. - С. 124-129.
7. Смоляк В. В. , Субін-Кожевнікова А. С. «БЛАКИТНА ПЕРЛИНА» ВІННИЦІ – ГОТЕЛЬ «САВОЙ»
8. Смоляк В. В. Екологія малоповерхової забудови на прикладі проектних вирішень дипломних проектів минулих років [Текст] / В. В. Смоляк, Д. В. Шевчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 95-97.
9. Смоляк В. В. Зарубіжний досвід проектування сучасних спортивних комплексів [Текст] / В. В. Смоляк, Д. В. Шевчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 2. - С. 112-115.
10. Смоляк В. В. Зарубіжний досвід проектування сучасних спортивних комплексів [Текст] / В. В. Смоляк, Д. В. Шевчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 2. - С. 102-107.
11. Смоляк В. В. Архітектура палацу Можайського в селищі Вороновиця біля Вінниці [Текст] / Володимир Смоляк, Наталя Козинюк // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011, Україна, Львів, 24–26 листопада 2011 р. / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 48–49.
12. Смоляк В. В. Особливості народного селянського житла півдня східного Поділля (на прикладі Муровано-Куриловецького району Вінницької області) [Текст] / В. В. Смоляк, Н. В. Козинюк, О. М. Марецька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 5. - С. 28-31.
13. Смоляк В.В. Архітектура палацу Можайського в селищі Вороновиця біля Вінниці [Текст] / В. В. Смоляк, Н. В. Козинюк // Збріник праць міжнародної науково-практичної конференції «Geodesy, architecture and construction 2011», 24–26 листопада 2011 р. - Львів : Львівська політехніка, 2011. – С. 48–49.
14. Будівельні суміші для виготовлення рентгенозахисних покриттів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, В. П. Ковальський [та ін.] // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Ключови вьпроси в сьвременната наука», 17–25 април 2011 р. - София : "Бял ГРАД - БГ" ООД, 2011. – С. 31–34.
15. Проектування складів сухих будівельних сумішей з мінеральними добавками [Текст] / В. П. Очеретний, В. В. Смоляк, В. П. Ковальський, А. В. Бондар // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 48-54.
16. Смоляк В. В. До проблеми впливу конструктивних, типологічних та інших складових на екологію народного житла лісостепової зони правобережжя україни [Текст] / В. В. Смоляк, Н. В. Козинюк, О. Е. Тимошенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 27-32.
17. Колористика фасадів в подільському народному зодчестві [Текст] / В. В. Смоляк, Н. В. Козинюк, О. Е. Тимошенко [та ін.] // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007. – Вип. № 4. - С. 20-24.
18. Смоляк В. В. Особливості пластичного оздоблення фасадів народного житла Поділля [Текст] / В. В. Смоляк, Н. В. Козинюк, О. І. Асаулюк, А. С. Субін // Сучасні технології, матеріали і конструкцій в будівництві. – Вінниця : ВНТУ, 2007. - № 1. - С. 43-48.
19. Єдність конструктивних особливостей та оздоблення стін у подільському народному зодчестві / В. В.Смоляк, Н. В. Козинюк, О. І. Асаулюк, А. С. Субін // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2004. – С. 18-22.
20. Смоляк В. В. Єдність конструктивних особливостей та оздоблення стін у подільському народному зодчестві [Текст] / В. В. Смоляк, Н. В. Козинюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук.-техн. зб. ВНТУ. – Вінниця, 2006. – Вип. №4. – С. 18-22.
21. Смоляк В. В. Оздоблення сільского житла Поділля [Текст] / В. В. Смоляк // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Архітектура”. – Львів, 2006. – Вип. №568. – С. 154-162.
22. Смоляк В. В. Єдність утилітарних, конструктивних та естетичних факторів у народному житлі Східного Поділля [Текст] / В. В. Смоляк, В. П. Ковальський, Н. В. Козинюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ : КНУБА, 2002. - № 10. - С. 12-13.
23. Власенко А. М. Новий підхід до архітектури та технології зведення мансардних поверхів у котеджному будівництві [Текст] / А. М. Власенко, В. В. Смоляк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - Вінниця : ВПІ, 1996. – С. 22–24.

Тези доповідей (4)

1. Возний В. С. Міжнародний досвід застосування ВІМ-технологій в будівництві [Електронний ресурс] / В. С. Возний, В. В. Смоляк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10850.
2. Смоляк В. В. Народна архітектурна творчість в сільському житлі поділляВ. В. Смоляк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4997.
3. Смоляк В. В. Перспективи розвитку рекреаційного потенціалу міста Вінниці на прикладі відновлювального центру по вулиці С. Зулінського [Електронний ресурс] / В. В. Смоляк, В. М. Сологор // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3643.
4. Смоляк В. В. Єдність утилітарних, конструктивних та естетичних факторів у народному житлі Східного Поділля [Текст] / В. В. Смоляк, В. П. Ковальський, Н. В. Козинюк // Materialy VI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powiek – 2010”, Przemysl, 07-15 maja 2010 roku. - Przemysl : Nauka I studia, 2010. - S. 60-64.